Sabiedrība ar ierobežotu atbildību, ražošanas komercfirma “INAMORA”
PVN reģ. Nr. LV 40103131885
Jur. un Iekrauš. adr.: Latvija, Rīga, Zasas iela 7, LV-1057
LUB Krasta fil., n/k LV32UNLA0002008467388
Kods UNLALV2X